Registrer brukerdata:
Betingelser for innlogging og bruk:
Når tilgangen til Limtrekalkulatoren er godkjent genereres passord automatisk og sendes til godkjent e-postadresse som vil være ditt brukernavn. Moelven limtre AS forbeholder seg retten til å avvise brukere eller stenge Limtrekalkulatoren uten varsel.
MERK: Hotmail og Gmail-adresser ikke er lovlig e-postadresser

Alle innlogginger i Limtrekalkulatoren registreres og statistikkføres. Ved å sende denne forespørsel er disse betingelsene akseptert.
 
Tips: Hvis du avslutter hver inntasting av mål ved å trykke på tastaturets TAB-tast så flyttes markøren videre til neste inndata-felt
   
E-post adresse:    
Fornavn:    
Etternavn:    
Forhandler/butikk:    
Byggevarekjede:  
Adresse:    
Postnummer:    
Sted:    
Telefonnummer:    
     
Skriv inn teksten
du ser i bildet: